Vietato parlare di coronavirus

Dnes ráno jsem v rozhlase zaslechl, že jistá majitelka kavárny v Římě zakázala ve svém podniku hovořit o koronaviru. „Vietato parlare di coronavirus“. Výborný nápad!

Co potřebujeme v současné situaci? Zvládnout tuto epidemii po zdravotní stránce a zachovat si zdravou mysl.

Neboli, pro nás, kteří jsme mimo zdravotnictví, vážit si a podporovat lékaře, zdravotnický personál a všechny, kteří jsou tzv. v první linii a pomáhají situaci zvládat po zdravotní stránce. Ať už je tato situace vyvolána samotnou nákazou či druhotně všeobecnou hysterií.

Samozřejmě je důležité, chovat se zodpovědně, abychom zbytečně chorobu neroznášeli, neboť je všeobecně známo, že naprostá většina hostitelů tohoto viru nemá žádné příznaky nemoci. Být velmi ohleduplní především vůči nejzranitelnějším skupinám obyvatel, kterým jakékoli další oslabení organismu může ublížit. A to i fatálně.

Stejně důležité je zachovat si zdravou mysl. Z vlastní zkušenosti víme, že je obtížné se při jakékoli komunikaci vyhnout všudypřítomnému tématu „koronavirus“. Jsme jiní než Italové. Ze setkávání s našimi italskými přáteli vím, že pro ně není důležité o čem hovoří, když se sejdou, ale důležité pro ně je, že se sejdou.

My máme o to víc tendenci při setkáních řešit „důležitá témata“. Ale to přeci může být cokoli, dobrá, anebo špatná kniha, film, počasí, odkaz Diega Maradony, nedělní oběd … anebo dobré víno. Když hovoříme o víně, je to i příležitost dobré víno ochutnat.

Nejen káva, ale stejně tak víno je národním nápojem Italů. Zkuste to z vinařství Azienda Agricola Roberto Lucarelli a Azienda Agricola Mariotti Cesare.

bíléikonačervenéinkonarůžovéikona

Dobrou chuť a zdravou mysl!

Zpět do obchodu